Media Smart - mainonnan lukutaito-ohjelma

Media Smart on kehitetty Isossa-Britanniassa ja se on käytössä useissa Euroopan maissa. Toimeksiannon ohjelman soveltamisesta Suomeen antoi Mainonnan Neuvottelukunta, joka koostuu kaikista mainonnan arvoketjun järjestöistä. Kiitämme opetusviranomaisia ja kuluttajaviranomaisia arvokkaista kommenteista mainonnan lukutaito- ohjelmaan. Media Smart -ohjelman rahoitukseen ovat Mainonnan Neuvottelukunnan lisäksi osallistuneet Liikesivistysrahasto ja Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö. Opetusaineisto lähetettiin syyslukukaudella 2006 kaikkiin perusopetuksen alakouluihin.

Mainonnan Neuvottelukunnan jäsenet 2012:
Etusivulle  Media Smart ulkomailla   Bannerit     ml@mainostajat.fi